top of page

De bezieler van Biodanza

Biodanza is ontwikkeld door Rolando Toro.  Hij is geboren in Chili op 19 april 1924 en is op 16 februari 2010 in Chili overleden. Hij was psycholoog, medisch antropoloog en dichter.

Biodanza is een systeem waar kunst en wetenschap samenkomen.

Biodanza betekent letterlijk "Dans het leven".

De woorden "dans" en "leven" zijn essentieel in de methode die Rolando Toro voorstelt.

Dans is één van de grootste expressies van leven. Het is de manier waarop wij in contact komen met ons gevoel en onze levensvreugde. Dans brengt een dichtere verbinding met onszelf, de ander en het leven.

Het leven (en dus alles wat leeft) centraal stellen, verandert hoe je naar de wereld kijkt en hoe je de wereld ingaat. Biodanza geeft ons opnieuw het gevoel dat het leven heilig is en wakkert de vreugde aan om het leven te leven en te vieren.

Biodanza brengt muziekbeweging en de groep samen om tot een unieke en intense ervaring te komen. Deze ervaring of beleving wordt de vivencia genoemd. Vivencia is de meest oorspronkelijke uitdrukking van wie we zijn. Het is een werkelijkheid die vertrekt vanuit jezelf in een ruimte buiten de tijd, hier en nu, waarin je volledig kan zijn. De vivencia is een leerproces dat ons aanmoedigt te voelen met ons hele systeem. Er vindt een veranderingsproces plaats waardoor we worden en groeien wie we zijn.

Het proces van verandering, van bewustzijn en ontwikkeling van het menselijke potentieel wordt gestimuleerd door de vijf levenslijnen: vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie.

Deze vijf levenslijnen komen tot uitdrukking in onze dans. Vitaliteit is de levenskracht om de wereld tegemoet te treden. Affectiviteit is de behoefte naar liefde en solidariteit. Seksualiteit is het vermogen om genot en plezier te voelen. Creativiteit is het steeds vernieuwen van het eigen leven. Transcendentie is het vermogen om verder te gaan dan het 'ik' en het bewustzijn te verruimen.

Biodanza is een uitnodiging om te dansen en het plezier daarvan te ervaren. Het is de poëzie van de menselijke ontmoeting, het is wetenschap, kunst en liefde.

 

bottom of page